1630-11

- Φακός με λάμπα crypton
- Τροφοδοσία με 2 μπαταρίες τύπου "ΑΑ".