1603

- Ρεύμα φόρτισης για μπαταρίες "ΑΑΑ":500 mA (2/4), "AA":500 mA (2/4). 
- Χρόνος φόρτισης για "ΑΑ" 1000 mAh: 2,4h. 
- Προστασία υπερφόρτισης. 
- Διαστάσεις 120x68x81 mm. 
- Βάρος 280 γραμ. 
- Συμπεριλαμβάνονται 4 μπαταρίες "ΑΑ" 2850 mA. 
- Τροφοδοσία AC 230 V.