Τροφοδοσίας CB 7A

 
1413

Καλώδιο τροφοδοσίας CB.