3853

Τύπος : 1/2 λ
Συχνότητα : 154 - 162,6 MHz
Max. Ισχύς : 100 W
Απολαβή : 0 dBd - 2.15 dBi
Αντίσταση : 50 Ω
Στάσιμα : 1,3 : 1
Ύψος : 1,1 μ.
Βάρος 680 γρ.