Συχνότητα : 136 - 174 MHz
Διαμόρφωση: 5 / 8λ
Ισχύς max. : 150 W.
Αντίσταση : 50 Ω.
Απολαβή : 4,5 dBi
Ύψος : 1,70 μ.