40 κανάλια
Ισχύς εξόδου 4 Watt
4004

40 κανάλια,Πολλαπλές ζώνες
Ισχύς εξόδου 4 Watt
Κανάλι έκτακτης ανάγκης, Σάρωση
Κλείδωμα πληκτρολογίου και απομακρυσμένο κλείδωμα
Μπλε φωτισμός Ισχύς εξόδου: 4Watt 
Διαμόρφωση: AM/ FM
Απόκριση συχνότητας: 300Hz έως 3000Hz
Αντίσταση εξόδου: 50 ohms, Unbalanced
Αρμονική καταστολή: Λιγότερο από -36dBm
Συχνότητες IF: Διπλή μετατροπή 1st 10.695MHz
0,5uV για 20dB SINAD σε λειτουργία FM
Απόκριση συχνότητας: 300 έως 2500Hz
Ενσωματωμένο ηχείο: 8 ohm ,Squelch: Ρυθμιζόμενο