Πομποδέκτης οχημάτων All Mode 28 MHz.

 Πομποδέκτης οχημάτων All Mode 28 MHz.
• Εύρος λειτουργίας 28.000 ~ 29.700 Mhz
• Διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας: SSB, CW, AM και FM
• 6 τράπεζες μνήμης, έως 60 κανάλια για κάθε τράπεζα
• Μετρητής SWR
• Διπλό ρολόι
• Λειτουργία διευκρίνισης
• Λειτουργία ηχούς
• Σάρωση
• Ισχυρή έξοδος ήχου 3W
• 7 διαφορετικά χρώματα οπίσθιου φωτισμού
• Κλήση έκτακτης ανάγκης
• Φίλτρο Hi-Cut
• Auto Squelch