Αντάπτορας από θηλυκό SMA σε θηλυκό BNC
1300-6

 Αντάπτορας από θηλυκό SMA σε θηλυκό BNC