Καλώδιο  USB σε TYPE C 

Καλώδιο  USB σε TYPE C 
Γρήγορη φόρτιση 
3 A 
SR FULL
Μήκος καλωδίου : 1 m