Μικρόφωνο για υπολογιστές και LAPTOP με διακόπτη
3-EH130

Μικρόφωνο με διακόπτη ON/OFF , εύκαπτος βραχίονας μικροφώνου 
Απόκριση συχνότητας 40Hz - 16 KHz
Μήκος καλωδίου 2 μέτρα