4363

- Διακλαδωτής 1 : 4
- Συχνότητα διέλευσης 5 - 2400 MHz 
- Απώλεια 8.1 dB στους 860 MHz, 10 dB στους 2400 MHz
- Διέλευση ρεύματος 800 mA σε όλες τις εξόδους