5-04002213
ΠΡΙΖΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ 13300Amp.
 
5-04002213

ΠΡΙΖΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ 13300Amp.
Με LED ένδειξης
250V /16A / 50Hz
max 3500W