ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ 
ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΠΡΙΖΕΣ  
5-04003633

 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ 
ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΙΖΑ  
2Χ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΠΡΙΖΕΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 
ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
MAX RANGE 25m 
SELF-LEARNING CODING