ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΙΖΑ  
5-04003630

 ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΙΖΑ  
2Χ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΠΡΙΖΕΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 
ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
MAX RANGE 25m 
SELF-LEARNING CODING