1611-2

 -Ρεύμα φόρτισης για μπαταρίες "ΑΑΑ":100 mA (1/2), "AA":200 mA (1/2). 
-Χρόνος φόρτισης για "ΑΑ" 1000 mAh: 6 h. 
-Συμπεριλαμβάνονται 2 μπαταρίες "ΑΑ" 2400 mA. 
-Διαστάσεις : 43 × 104 × 75 mm