Καλώδιο Ρεύματος Για PC
3-EB220

Καλώδιο Ρεύματος Για PC
 
Power cord CEE 7/7 - IEC C13
Conductors - 3 x 0.75mm2
Rating - 10 Amps (250 Volts)
Length - 1.5 Meters
Color - Black