Καλώδιο Ρεύματος Για Laptop
3-EB218

Καλώδιο Ρεύματος Για Laptop
 
Power cord CEE 7/7 - IEC C5
Conductors - 3 x 0.75mm2
Rating - 10 Amps (250 Volts)
Length - 1.5 Meters
Color - Black