3826

Τύπος : GP 1/4 + 1/2 λ
Συχνότητα : 365 - 470 MHz
Max ισχύς : 150 W
Αντίσταση : 50 Ω
Απολαβή : 4,65 dBi
Στάσιμα : 1,2 - 1
'Υψος : 0,99 μ.
Βάρος : 730 γρ.