Αυτοκινήτου VHF
 
1153

Συχνότητα : 144 - 170 MHz
Max ισχύς : 300 W
Αντίσταση : 50 Ω
Απολαβή : 3 dB
Στάσιμα : 1,1 - 1,2
'Υψος : 0,65 μ.
Βάρος : 300 γρ.