Καλώδιο USB M σε USB M 3 m
3-EB236

 Καλώδιο 3 m 
USB M σε USB M