Κοννέκτορας 6/πολικός
2535

 Δυναμικό
Αντίσταση 500 Ω