Κεραία για το ΚΤ 380 

 Γνήσιο αξεσουάρ για το ΚΤ 380