5529

Μικρό και ελαφρύ
AM / FM
Ακούγοντας από το ηχείο ή τα ακουστικά
Τροφοδοσία: 2 Μέγεθος" ΑΑΑ "(UM4)
Διαστάσεις: 108 x 46 x 23 χιλιοστά