Αυτοκινήτου CB
 
1055

Συχνότητα : 26,5 - 27,5 MHz
Max ισχύς : 300 W
Αντίσταση : 50 Ω
Απολαβή : 2,5 dB
Στάσιμα : 1,1 - 1,2
'Υψος : 1,40 μ.
Βάρος: 445 γρ.