Αυτοκινήτου CB
 
1054

Συχνότητα : 26,5 - 28 MHz
Max ισχύς : 800 W
Αντίσταση : 50 Ω
Απολαβή : 4 dB
Στάσιμα: 1,1 - 1,2
'Υψος : 1,65 μ.
Βάρος : 650 γρ.