Καλώδιο τηλεόρασης & SAT  (100 μ.)
4355

- Συσκευασία καρούλι 100 μ.
- Αριθμημένο