Διακλαδωτής  SAT  1 : 3
4362

- Διακλαδωτής 1 : 3
- Συχνότητα διέλευσης 5 - 2400 MHz 
- Απώλεια 7 dB στους 860 MHz, 9.5 dB στους 2400 MHz
- Διέλευση ρεύματος 800 mA σε όλες τις εξόδους