Ενισχυτής γραμμής
4361

- Ενισχυτής χαμηλού θορύβου
- Χαμηλή κατανάλωση 2,5 W
- Συχνότητες λειτουργίας 5 - 65 / 88 - 790 MHz
- Απολαβή 20 dB
- Ρύθμιση 15 dB
- Έξοδος 114 dB/μV
- Θόρυβος <4 dB
- Τάση τροφοδοσίας 230 V