2305

ΣΤΑΣΙΜΑ : HF - CB - FM - VHF
ΙΣΧΥΣ : HF - CB - FM - VHF
Συχνότητα : 3 - 200 MHz. Μεγίστη ισχύς : 2 ΚW SSB. Ακρίβεια : 10 %. Αντίσταση : 50 - 75 Ω. Βάρος : 1,25 κιλά. Διαστάσεις : 160 x 110 x 115 mm.