4402

- Για σύνδεση AUDIO/VIDEO υψηλής ευκρίνειας
- Καλώδιο πλακέ με διαφανή μόνωση
- Επίχρυσες επαφές
- Interface 1.4 V
- Αγωγός χαλκού 28 AWG
- Μήκος καλωδίου 1,5 μ.