Τηλεχειριστήριο για  PHILIPS
 
4423

 Τηλεχειριστήριο για όλα τα μοντέλλα των τηλεοράσεων της εταιρείας  PHILIPS