3663

 - Για καλώδια 1.0/1.6/2.0/2.6/3.2 χιλιοστά.