Συσκευή για τον εντοπισμό του οχήματος μέσω δορυφόρου GPS χρησιμοποιώντας το κινητό τηλέφωνο ή μέσω υπολογιστή.

Πρόσθετη αντικλεπτική προστασία σε συνδυασμό με όλα τα συστήματα συναγερμών.
¶μεση ενημέρωση παραβίασης του οχήματος στο κινητό τηλέφωνο (τηλεειδοποίηση)
Εντοπισμός μέσω δορυφόρου σε πραγματικό χρόνο για την θέση του οχήματος. Μέσω αμφίδρομης επικοινωνίας με χρήση Smartphone (Android, iOS και Windows).
Δυνατότητα εβδομαδιαίας ενημέρωσης σωστής λειτουργίας του συστήματος.
Ειδοποίηση σε περίπτωση αποσύνδεσης της μπαταρίας του οχήματος.
Ενσωματωμένη μπαταρία για αυτονομία του συστήματος.
Ενημέρωση με αποστολή μηνύματος για υπέρβαση δηλωμένου ορίου ταχύτητας.
Γεωγραφική Περίφραξη  Geo-fence.
Λειτουργία με 12 ή 24 Volt.
GSM-GPRS quad band SiRF star III, GPS receiver.
USB για έλεγχο και προγραμματισμό.
Δυνατότητα για μπουτόν πανικού.
Χωρίς πάγια ετήσια χρέωση.
Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης στα Ελληνικά.