5800-75

- Φακός με 3 LED με μανιβελα για φορτιση χειροκίνητη και ηλιακή. 
- Λαμπρό ψυχρό φως.