ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ AM/FM 
5510-6

 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ AM/FM   
- Ακρόαση μέσω ηχείου ή ακουστικών
- Τροφοδοσία: 2 μπαταρίες "AAA" (UM4)
- Διαστάσεις: 60 x 108 x 25 mm