Καλώδιο USB M σε USB M 1m
3-EB234

 Καλώδιο 1 m 
USB M σε USB M