1616-1

- Για συσκευές που τροφοδοτούνται από θύρα USB όπως MP3 Players, IPOD κλπ. 
- Τροφοδοσία 230 V - 50 Hz.
- Έξοδος USB 5 V 1x1000 ή 2x500 mA max.