PHOTOCAM III power set

PHOTOCAM III power set

Περιγραφή

- Ρεύμα φόρτισης για μπαταρίες "ΑΑΑ":500 mA (2/4), "AA":500 mA (2/4). 

- Χρόνος φόρτισης για "ΑΑ" 1000 mAh: 2,4h. 

- Προστασία υπερφόρτισης. 

- Διαστάσεις 120x68x81 mm. 

- Βάρος 280 γραμ. 

- Συμπεριλαμβάνονται 4 μπαταρίες "ΑΑ" 2850 mA. 

- Τροφοδοσία AC 230 V. 

Σχετιζόμενα Αρχεία