ΚΕΡΑΙΑ ΒΑΣΕΩΣ VHF VH 50

ΚΕΡΑΙΑ ΒΑΣΕΩΣ VHF VH 50

Περιγραφή

 Συχνότητα : 136 - 174 MHz

Διαμόρφωση: 5 / 8λ

Ισχύς max. : 150 W.

Αντίσταση : 50 Ω.

Απολαβή : 4,5 dBi

Ύψος : 1,70 μ. 

 

Σχετιζόμενα Αρχεία