Διακλαδωτής RF 14

Διακλαδωτής RF 14

Περιγραφή

- Διακλαδωτής 1 : 4

- Συχνότητα διέλευσης 5 - 2400 MHz 

- Απώλεια 8.1 dB στους 860 MHz, 10 dB στους 2400 MHz

- Διέλευση ρεύματος 800 mA σε όλες τις εξόδους

Σχετιζόμενα Αρχεία