ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ VHF CRT SPACE - V

ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ VHF CRT SPACE - V

Περιγραφή

 FM ( Wide / Narrow )

RX / TX : 136 - 174 mHz programming by PC

HIGH : 17Watts / MIDDLE : 10Watts / LOW : 5Watts

199 channels

51 CTCSS / 1024 DCS : sub-audio code to activate repeater like selective tone manière sélective

SISE : 10.5 x 10.5 x 2.5 cm

 

Σχετιζόμενα Αρχεία ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (436.6Kb)