ΚΕΡΑΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CB AT 1200

ΚΕΡΑΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CB AT 1200

Περιγραφή

Συχνότητα : 26,5 - 27,5 MHz

Max ισχύς : 300 W

Αντίσταση : 50 Ω

Απολαβή : 2,5 dB

Στάσιμα : 1,1 - 1,2

'Υψος : 1,40 μ.

Βάρος: 445 γρ.

Σχετιζόμενα Αρχεία