ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB CRT ONE

ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB CRT ONE

Περιγραφή

- 40 κανάλια

- AM / FM

- Ισχύς 4 W

- Χειροκίνητη ρύθμιση Squelch

- RF Gain

- ¶μεση πρόσβαση σε κανάλια έκτακτης ανάγκης 9 και 19

- SCAN

- Κλείδωμα πλήκτρων

- Οθόνη LCD

- Υποδοχή εξωτερικού μεγαφώνου

- Διαστάσεις 10.2 x 10 x 2.5 mm

 

Σχετιζόμενα Αρχεία